• Miljøhensyn på alle niveauer
  • Klimavenlige leverancer
  • Vores patroner genbruges og genopfyldes
1

Hygiejnepapir

Visse ting må ikke slippe op! Sørg for altid at have et godt lager af toiletpapir, køkkenrulle og papirservietter.